Czy Twoje produkty są zgodne z normami europejskimi? Pamiętaj, że producenci zobowiązani są do przestrzegania unijnych dyrektyw. Sprawdź, na jakich wyrobach należy umieścić znak CE i w jaki sposób sprawnie go uzyskać.

Lista produktów objętych oznaczeniem CE

Deklaracja zgodności to potwierdzenie, że towar wprowadzany na rynek został odpowiednio przebadany. Musi być bezpieczny dla zdrowia konsumentów oraz wytworzony zgodnie z normami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Oznaczenie CE musi znaleźć się między innymi na:

  • środkach ochrony indywidualnej, na przykład rękawiczkach, fartuchach medycznych, okularach ochronnych i kaskach rowerowych,
  • urządzeniach elektronicznych, w tym telefonach, dronach i komputerach,
  • zabawkach dla dzieci w różnym wieku,
  • materiałach wybuchowych do użytku cywilnego i fajerwerkach,
  • wyrobach objętych ograniczeniem stosowania substancji niebezpiecznych,
  • urządzeniach pomiarowych, takich jak poziomice i dalmierze laserowe,
  • łodziach i jachtach rekreacyjnych.

Ponadto deklaracja zgodności dotyczy nawozów, urządzeń medycznych aktywnego osadzenia, maszyn budowlanych i wodnych kotłów grzewczych. Szczegółową listę towarów można znaleźć w unijnych dyrektywach. Warto na bieżąco śledzić zmiany przepisów.

Uzyskanie deklaracji zgodności

Jak uzyskać deklarację zgodności? Do nadania znaku CE ma prawo wyłącznie producent lub jego oficjalny przedstawiciel. Należy przeprowadzić odpowiednie badania i wypełnić dokumentację techniczną. Producent musi zwrócić uwagę między innymi na rodzaj wykorzystywanych przez siebie materiałów, warunki produkcyjne oraz praktyczne zastosowanie towarów. Niektórzy przedsiębiorcy korzystają ze specjalistycznych szkoleń, które pozwalają lepiej przygotować się do procesu weryfikacji wyrobów z różnych branż.

Produkty ze znakiem CE

Bądź odpowiedzialnym przedsiębiorcą i przestrzegaj obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów. Dostosuj swoje towary do aktualnych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Umieść na swoich produktach znak CE i pokaż klientom, że prowadzisz wiarygodną markę i legalnie wprowadzasz wyroby na rynek.