Jednym z najtrudniejszych elementów sprawy rozwodowej jest rozdzielenie posiadanych dóbr materialnych. Czego można spodziewać się po wyroku sądu? Sprawdź, co wpływa na podział majątku i jakie kwestie finansowe muszą uzgodnić byli partnerzy.

Dzielenie majątku na sprawie rozwodowej

W małżeństwach wyróżnia się dwa rodzaje majątków. Jeden z nich, wspólny, obejmuje dobra materialne nabyte po ślubie (w tym dochody z pracy zarobkowej, mieszkanie, dom, przedmioty użytku codziennego). Drugi, osobisty, dotyczy darowizn lub spadków oraz ruchomości i nieruchomości kupionych przed zawarciem związku małżeńskiego. Niektóre pary decydują się na intercyzę, czyli rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego. Celem tego dokumentu jest zapobieganie sporom związanym z przynależącymi do partnerów środkami finansowymi.

Na sprawie rozwodowej sąd orzeka, jak powinny zostać podzielone dobra materialne. Na wyrok wpływa wiele czynników. Rozdział nie zawsze musi być równy. Jedna ze stron może otrzymać więcej zasobów, jeżeli jej partner lub partnerka porzucili ją na długo przed rozwodem lub nie wywiązywali się z obowiązku utrzymywania dzieci.

Sposoby rozdzielania dóbr

Jest kilka sposobów na podział majątku po rozwodzie . Możliwe są na przykład:

  • sprzedanie określonych ruchomości i nieruchomości oraz podzielenie uzyskanych pieniędzy między małżonków,
  • przyznanie jednej ze stron całego majątku (chociażby mieszkania i znajdujących się w nim przedmiotów) z obowiązkiem spłaty byłego partnera,
  • dzielenie elementów majątku według ustaleń uczestników rozprawy (przykładowo ktoś może otrzymać samochód, a ktoś działkę rekreacyjną).

O sprawach majątkowych warto pomyśleć jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Dzięki temu można wstępnie określić swoje podejście do tego tematu i zdecydować się na pełną wspólnotę lub skorzystanie z intercyzy. Kolejną kwestią, jaką muszą omówić rozstający się partnerzy, są alimenty na dziecko. Ich wysokość uzależniona jest od statusu materialnego rodzica oraz indywidualnych potrzeb małoletniego.

Rozwód i podział majątku

Na rozprawach rozwodowych porusza się wiele tematów, takich jak opieka nad dzieckiem, alimenty i podział majątku. Szukaj porozumienia i kieruj się faktami. Zinterpretuj polskie przepisy i zabezpiecz swoje dobra materialne, na przykład poprzez zawarcie intercyzy przed wzięciem ślubu.