Pierwszym etapem sprawy rozwodowej jest złożenie w sądzie wymaganego pozwu. Część osób może mieć problem już ze sporządzeniem tego rodzaju dokumentu. Należy pamiętać, że przez jakiekolwiek braki czy błędy pismo może zostać odrzucone, co z kolei spowoduje znaczne wydłużenie sprawy. Sprawdź, dlaczego zdecydowana większość osób decyduje się na podjęcie współpracy z prawnikiem podczas procesu rozwodowego.

Czy można występować samodzielnie przed sądem podczas rozprawy rozwodowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozwodzący się małżonkowie nie mają obowiązku zatrudniania pełnomocników, a więc jak najbardziej mogą występować przed sądem samodzielnie. Nie zawsze jednak jest to korzystna opcja. Jedynie w sytuacji, gdy partnerzy są w pełni zgodni co do opieki nad dziećmi czy podziału wspólnego majątku, wsparcie prawne może okazać się zbędne. Trzeba jednak zadbać o pisemne oświadczenie (przygotowane w obecności notariusza) obojga małżonków dotyczące wzajemnych ustaleń, które następnie zostaje przedłożone w sądzie. Bez tego rodzaju dokumentu nigdy nie wiadomo, jak zachowa się druga ze stron podczas rozprawy, mimo wcześniejszych słownych zapewnień o zgodności w kwestii warunków rozwodu.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Na współpracę z kancelarią prawną powinni zdecydować się klienci, którzy są skłóceni z byłymi partnerami lub złożyli pozew rozwodowy z orzekaniem o winie. Wtedy należy bowiem przygotować się na dosyć skomplikowaną i długotrwałą rozprawę o rozwód. Adwokat z Warszawy może zapewnić wsparcie reprezentowanej stronie na każdym etapie sprawy, tj. już od momentu przygotowania pozwu oraz wymaganego materiału dowodowego, aż po udział w negocjacjach pozasądowych i przesłuchaniach w sądzie czy sporządzaniu odwołań. 

Czym kierować się podczas wyboru kancelarii adwokackiej?

Każda sprawa jest nieco inna, a klienci zmagają się z odmiennymi problemami czy mają różne oczekiwania względem warunków rozwodowych. Znaczne różnice dotyczą też wybranej formy rozwodu, tj. bez lub z orzekaniem o winie, dlatego najlepiej zdecydować się na współpracę z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu rozwodów, który może pochwalić się licznymi wygranymi, nawet przy mocno skomplikowanych sprawach. Ważne, aby prawnik był w stałym kontakcie z klientem, dzięki czemu mogą na bieżąco analizować podejmowane kroki.