Podjęcie decyzji o rozstaniu z partnerem jest trudne i wiąże się z gotowością do długiej, trwającej niejednokrotnie wiele lat walki na sali sądowej. Podczas składania pozwu należy zadecydować o tym, czy rozwód będzie bez lub z orzekaniem winy małżonka. To pierwszy krok do odzyskania wolności i rozpoczęcia nowego etapu w życiu. Sprawdź, w jaki sposób adwokat może pomóc podczas rozprawy rozwodowej. 

W jakich przypadkach można ubiegać się o rozwód z winy małżonka?

Rozpad małżeństwa może wynikać z niewłaściwego zachowania jednego z partnerów. Podczas rozprawy w sądzie należy jednak w odpowiedni sposób udowodnić winę małżonka. Wśród najczęstszych powodów rozkładu pożycia małżeńskiego wymienia się m.in.:

  • zdradę męża lub żony,
  • alkoholizm i inne nałogi,
  • przemoc domową (psychiczną, fizyczną i ekonomiczną),
  • odmowę współżycia fizycznego,
  • porzucenie małżonka.

Powód podany w pozwie rozwodowym należy we właściwy sposób udowodnić, przedstawiając m.in. zdjęcia, wiadomości SMS czy powołując świadków. Niestety tego typu rozprawy są znacznie bardziej skomplikowane w porównaniu do rozwodu bez orzekania o winie i mogą trwać nawet kilka lat. 

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie?

Część osób rezygnuje z możliwości uzyskania pisemnego poświadczenia, iż za rozpad małżeństwa odpowiada wyłącznie partner. Jest to jednak w pełni zrozumiałe, gdyż najważniejsze jest dla nich jak najszybsze odzyskanie wolności. Należy jednak pamiętać, że kiedy chce się ubiegać o alimenty od byłego małżonka, konieczny jest rozwód z orzeczeniem o winie. Często też partnerowi wystarczy sama satysfakcja z udowodnienia winy rozpadu pożycia małżeńskiego. W podjęciu właściwej decyzji o wyborze rodzaju składanego pozwu sądowego może pomóc konsultacja z  adwokatem z Warszawy. Rozwód z orzekaniem o winie jest trudnym procesem, do którego należy odpowiednio się przygotować, szczególnie gdy druga ze stron również korzysta ze wsparcia kancelarii prawnej. 

Dlaczego pomoc adwokata jest tak ważna?

W sytuacji, gdy dochodzi do rozwodu z orzekaniem o winie, strona pozywająca musi odpowiednio się przygotować, m.in. poprzez zgromadzenie materiału dowodowego oraz zgłoszenie świadków przesłuchiwanych w sądzie. W obu przypadkach nieocenione może okazać się wsparcie prawnika, który przedstawi klientowi jego prawa i obowiązki, a także szczegółowo omówi każdy etap rozprawy dotyczącej rozwodu zasądzonego z winy jednej ze stron.