W Polsce nadal niewiele osób podpisuje intercyzę małżeńską, co powoduje niemałe problemy podczas ewentualnego rozstania. Niestety, gdy sprawa trafia do sądu, większość małżonków nie zamierza pójść na ugodę, co z kolei przyczynia się do znacznego wydłużenia całego postępowania. Sprawdź, od czego zależy podział wspólnego majątku oraz dlaczego warto podjąć współpracę z adwokatem.

Na co zwraca uwagę sąd podczas podziału wspólnego majątku?

Rozwodzący się małżonkowie mogą zdecydować się na umowne podzielenie wszystkich wspólnych dóbr. Wystarczy wszelkie ustalenia spisać w formie aktu notarialnego, a następnie przedłożyć dokument w sądzie. Niestety, skłóceni partnerzy zazwyczaj nie są zainteresowani ugodą, dlatego sprawą musi zająć się sędzia. Podziałowi podlegają wszelkie dobra materialne i niematerialne, które zostały nabyte w okresie trwania małżeństwa.

Zazwyczaj wszystko jest dzielone po połowie, chyba że wnioskodawca zażąda, aby sąd określił, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania wspólnego majątku (mowa zarówno o uzyskiwanych dochodach, jak i nakładach pracy przy wychowaniu dzieci). Należy również podkreślić, że podziałowi nie podlega majątek osobisty, tj. wszystkie dobra zakupione przed małżeństwem czy otrzymane w wyniku dziedziczenia i darowizny.

Czy rozwód z orzekaniem o winie wpływa na podział majątku?

Wbrew powszechnej opinii rozstanie z orzekaniem o winie jednego z małżonków nie ma żadnego wpływu na kwestie dotyczące podziału zgromadzonego majątku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powodem rozpadu małżeństwa były kwestie finansowe (m.in. uzależnienie od hazardu). W takim przypadku podział majątku po rozwodzie może okazać się korzystniejszy dla strony, która nie ponosi winy za rozstanie.

Mediacje przedsądowe z prawnikiem

Rozwodzący się partnerzy powinni przynajmniej spróbować dojść do porozumienia w kwestii podziału zgromadzonych dóbr, aby oszczędzić sobie stresu i niepotrzebnych wydatków (m.in. na biegłego). Małżonkowie mogą spotkać się podczas negocjacji, w których uczestniczą również adwokaci, dbający o ich dobro.