Przed wprowadzeniem towarów na rynek musisz upewnić się, że są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo wyrobów i przestrzegaj przepisów dotyczących znakowania CE. Dowiedz się, gdzie uzyskać wiedzę na temat deklaracji zgodności.

Kursy i punkty konsultacyjne

Dyrektywy unijne powstały z myślą o producentach z różnych branż. Przedsiębiorca zobowiązany jest do poznania przepisów dotyczących wytwarzanych przez niego towarów. Jak to zrobić? Istnieją różne sposoby na poszerzanie swojej wiedzy o oznaczeniach CE. Ciekawym rozwiązaniem są na przykład szkolenia i webinary na temat deklaracji zgodności. Można skorzystać z nich formie stacjonarnej lub internetowej. Kolejną metodą jest udanie się do Europejskiego Punktu Konsultacyjnego, gdzie specjaliści wyjaśnią wszystkie kwestie związane z ubieganiem się o znak CE oraz pomogą w legalnym wprowadzaniu towarów na rynek. Warto pamiętać, że przepisy mogą się zmieniać. Trzeba śledzić je na bieżąco. Z zasady jednak deklaracja zgodności stanowi oficjalne potwierdzenie, że określony produkt jest bezpieczny dla zdrowia konsumentów i przyjazny dla środowiska naturalnego.

Znakowanie produktów

Jakich towarów dotyczą unijne dyrektywy? Oznaczenie CE powinno pojawić się między innymi na zabawkach dla dzieci, środkach ochrony indywidualnej, urządzeniach mechanicznych, medycznych i ważących. Muszą korzystać z niego również producenci wodnych kotłów grzewczych, prostych zbiorników ciśnieniowych, dronów, telefonów komórkowych, materiałów wybuchowych do użytku cywilnego i wyrobów budowlanych.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań, które potwierdzą zgodność produktu z normami europejskimi. Samo uzyskanie znaku CE jest darmowe. Brak oznaczenia grozi wysokimi grzywnami i utratą wiarygodności marki.

Unijna deklaracja zgodności

Produkuj towary bezpieczne dla użytkowników i zgodne z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Przeprowadź badania i oznakuj swoje wyroby deklaracją zgodności. Wiedzę o znaku CE uzyskach w punkcie konsultacyjnym lub na szkoleniach i webinarach.